Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuni, 2023 postitused

Kooliaasta lõpetamine 13.06.23

Ja ongi läbi see kasvamist täis kooliaasta. Uued klassiruumid, uued õpetajad ja ka ootamatult palju uusi õpilasi, kõik on nüüd juba omad ja armsad. Aitäh igaühele selle koos kasvamise eest! Ilusat suve! Galerii: https://drive.google.com/drive/folders/1kl62TCwdzQx-gZnlDbX_C1LNWMDL3Gd1?usp=sharing

8.kl koostatud vestluskaardid

Mis juhtub, kui sotsiaalpedagoog saab võimaluse ajutiselt informaatika tunde anda? No ta jääb ikka sotsiaalsete teemadega tegelema, ei tule oma mullist välja:) Vesteldes noortega selgub tihti, et nad tunnevad end üksikuna, nad tahavad väga olla kontaktis nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega. Aga mida rääkida? Mida küsida ja mis küsimusi võiksid teised nendelt küsida? Leidsime koos 8.kl õpilasetga, et vestluskaardid aitaksid vestlust arendada. Klassis moodustati 3 töörühma, iga töörühm sai endale alateema, mis teemal vestluskaarte teha. 1) Mida tahaksid, et sõbrad sinult küsiksid? 2)Mida tahad, et täiskasvanud sinult küsiksid? 3)Mida tahad ise täiskasvanutelt küsida? Õpilaste ülesanne oli uurida teiste eakaaslaste arvamusi, mis küsimused on olulised igas alateemas. Info kogumiseks kasutati erinevaid meetodeid - suuline küsitlus, Google Forms, e-kool, sotsiaalmeedia, ajurünnak jne. Valiti välja igast alalõigust 30 küsimust, kujundati kaardi põhjad Canva keskkonnas ning valmistati ette

Kunstisaalis, kunstisaalis...

Seda, et Melliste Koolis saab kunsti nautida, teatakse juba aastaid. Ja kunstihuvi on lisaks kunstitundidele veel nii palju, et see ei mahu ühte kunstiringi äragi. Sel õppeaastal töötas majas 2 kunstiringi. Andekas Jaana Kivi-Saks juhendas oma maaliringi lapsi avastama kunstimaailma, lustima selles ja julgustas leidma kunstnikku endas. Maaliringi kõige värskem näitus Portree on üleval meie kooli söökla koridoris ja püüab igati pilke. Aitäh, õpilased! Aitäh, õpetaja Jaana! Autorid Katariina ja Kirke Autor Savannah Autorid Marta ja Kärt

Mine rappa! ehk kuidas Melliste kooli III kooliastme õpilased Luhasool tarkust taga nõudsid.

Neljapäev, 1.juuni, oli meie kooli 7.-8.klassi õpilaste jaoks mitmekülgselt hariv. Ilmataadiga oli kokkulepe saavutatud ja õppematkaks väga head tingimused olemas. Kahetunnine bussisõit viis Võrumaale Luhasoo õpperajale. Matka käigus läbiti vilunud matkajuhi juhendamisel soo, siirdesoo ja raba. Peatused tehti rabasaartel ja Mustjärve ääres, kus mõõdeti temperatuuri rabajärves (+18) ja soomättas (+11). Õpiti tundma ja määrama sootaimestikku, loomastikku, arutleti keskonnaalastel teemadel. Muuhulgas saadi head infot lindude määramise äpi osas, mille abil sai koheselt kohalikke, rabas pesitsevaid, linnuliike määratletud. Koju võeti kaasa rõõm kordaläinud matkast ja päevast. Rabas on ilus - tupp villpea meri Huvi kuulamas, avastamas ja kaasa rääkimas Murakas kasvufaasis Ligi 100aastased männid rabas Kaunis Mustjärv

Liikumisaasta kevadpidu

Liikumisaasta alguses tuli meie muusikaõpetaja Kaiele mõte, et võiks seekord teha tantsulise kevadpeo. Mõtet toetasid ka teised õpetajad ning tuligi üks äge ja hoogne kevadpidu. Aitäh kõigile juhendajatele - õpetaja Kaie, Tiina, Pille, Anneli, Saima, Kaidi, Mare, Kristin, Krista, Marju, Taisi ja Brita. Suur tänu ka kaunistus- ja koristusmeeskonnale ning debüüti teinud helimeeestele - Kaspar ja Romet. Tänud kõikidele lastele ja nende vanematele. Tänu iga naeratuse eest! Pilte saab vaada siit: https://drive.google.com/drive/folders/1ml2txRdPMF9mF9evdDLMvC4NKbrHb-dp?usp=sharing