Otse põhisisu juurde

Postitused

8.kl koostatud vestluskaardid

Mis juhtub, kui sotsiaalpedagoog saab võimaluse ajutiselt informaatika tunde anda? No ta jääb ikka sotsiaalsete teemadega tegelema, ei tule oma mullist välja:) Vesteldes noortega selgub tihti, et nad tunnevad end üksikuna, nad tahavad väga olla kontaktis nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega. Aga mida rääkida? Mida küsida ja mis küsimusi võiksid teised nendelt küsida? Leidsime koos 8.kl õpilasetga, et vestluskaardid aitaksid vestlust arendada. Klassis moodustati 3 töörühma, iga töörühm sai endale alateema, mis teemal vestluskaarte teha. 1) Mida tahaksid, et sõbrad sinult küsiksid? 2)Mida tahad, et täiskasvanud sinult küsiksid? 3)Mida tahad ise täiskasvanutelt küsida? Õpilaste ülesanne oli uurida teiste eakaaslaste arvamusi, mis küsimused on olulised igas alateemas. Info kogumiseks kasutati erinevaid meetodeid - suuline küsitlus, Google Forms, e-kool, sotsiaalmeedia, ajurünnak jne. Valiti välja igast alalõigust 30 küsimust, kujundati kaardi põhjad Canva keskkonnas ning valmistati ette
Hiljutised postitused

Kunstisaalis, kunstisaalis...

Seda, et Melliste Koolis saab kunsti nautida, teatakse juba aastaid. Ja kunstihuvi on lisaks kunstitundidele veel nii palju, et see ei mahu ühte kunstiringi äragi. Sel õppeaastal töötas majas 2 kunstiringi. Andekas Jaana Kivi-Saks juhendas oma maaliringi lapsi avastama kunstimaailma, lustima selles ja julgustas leidma kunstnikku endas. Maaliringi kõige värskem näitus Portree on üleval meie kooli söökla koridoris ja püüab igati pilke. Aitäh, õpilased! Aitäh, õpetaja Jaana! Autorid Katariina ja Kirke Autor Savannah Autorid Marta ja Kärt

Mine rappa! ehk kuidas Melliste kooli III kooliastme õpilased Luhasool tarkust taga nõudsid.

Neljapäev, 1.juuni, oli meie kooli 7.-8.klassi õpilaste jaoks mitmekülgselt hariv. Ilmataadiga oli kokkulepe saavutatud ja õppematkaks väga head tingimused olemas. Kahetunnine bussisõit viis Võrumaale Luhasoo õpperajale. Matka käigus läbiti vilunud matkajuhi juhendamisel soo, siirdesoo ja raba. Peatused tehti rabasaartel ja Mustjärve ääres, kus mõõdeti temperatuuri rabajärves (+18) ja soomättas (+11). Õpiti tundma ja määrama sootaimestikku, loomastikku, arutleti keskonnaalastel teemadel. Muuhulgas saadi head infot lindude määramise äpi osas, mille abil sai koheselt kohalikke, rabas pesitsevaid, linnuliike määratletud. Koju võeti kaasa rõõm kordaläinud matkast ja päevast. Rabas on ilus - tupp villpea meri Huvi kuulamas, avastamas ja kaasa rääkimas Murakas kasvufaasis Ligi 100aastased männid rabas Kaunis Mustjärv

Liikumisaasta kevadpidu

Liikumisaasta alguses tuli meie muusikaõpetaja Kaiele mõte, et võiks seekord teha tantsulise kevadpeo. Mõtet toetasid ka teised õpetajad ning tuligi üks äge ja hoogne kevadpidu. Aitäh kõigile juhendajatele - õpetaja Kaie, Tiina, Pille, Anneli, Saima, Kaidi, Mare, Kristin, Krista, Marju, Taisi ja Brita. Suur tänu ka kaunistus- ja koristusmeeskonnale ning debüüti teinud helimeeestele - Kaspar ja Romet. Tänud kõikidele lastele ja nende vanematele. Tänu iga naeratuse eest! Pilte saab vaada siit: https://drive.google.com/drive/folders/1ml2txRdPMF9mF9evdDLMvC4NKbrHb-dp?usp=sharing

Meie kummardus!

Emadepäeva orienteerumine Melliste Koolis

 Emadepäeva tähistati Melliste Koolis 11.mail. Inspiratsiooni ürituse korraldamiseks saadi "Liikumisaasta 2023." Nimelt oli orienteerumine kooli ümber ja lisaks pidi täitma BINGO alusel olevaid ülesandeid. Orienteerumispunkte oli kokku 9. Ülesanded olid erinevad, nt pidi  palli viskama, enda nime kirjutama või porgandit sööma. Taas võttis üritusest osa üle 100 inimesi. Kõik pered otsustasid täismängu kasuks ehk täita kõik ülesanded. Tagasisidena anti teada, et üritus oli väga tore. Ülesannetega said kõik hakkama. Kindlasti soosis vahvat päeva imeline ilm. Aga mitu akent on koolimajal?  Kaunist emadepäeva! Melliste Kooli õpetajad

X Tartumaa lasteaedade etlemiskonkurss "Eesti keele kaunis kõla"

Selle aasta etlemiskonkurss toimus 25.aprillil, seda juba kümnendat korda. Kokku oli esinejaid 24 last 13st lasteaiast. Osalejaid tervitasid abivallavanem Tõnu Muru ja Melliste Kooli õppealajuhataja Anneli Kadai. Kohal oli ka Mõmmi (õpetaja Marju Laanemäe) koos oma Mõmmi-Beebiga. Lapsi kuulasid hoolsalt oma ala asjatundjad: Ädu Neemre, Anne-Mai Tevahi, Priit Strandberg ja Karmen Saar. Hindamine toimus kahes vanusegrupis: 5-6 aastased lapsed ja 6-7 aastased lapsed. Žürii valis välja 3 tublimat luuletuse esitajat mõlemast vanusegrupist ning andis välja ka eripreemiaid. Meie lasteaeda esindasid Keili ja Andri Päikesejänkude rühmast. Mõlemad said eripreemiad. Palju õnne! Tänan kõiki noori etlejaid, nende juhendajaid, kuulajaid, züriiliikmeid ja neid, kes olid abiks ürituse korraldamisel. Marju Laanemäe, ürituse korraldaja.