Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2023 postitused

Tartumaa haridustöötajate pidulik tänuüritus

 Melliste Koolil on taas põhjust rõõmu ja uhkust tunda. Täna tunnustati Tartu Ülikooli aulas meie õpetajaid ja nende tegemisi. Tartumaa aasta klassiõpetaja laureaat Pille Saan Tartumaa aasta haridustegu 2023  " Kolme kooli ESFi Klass+ ühisprojekt  ”Nutikas digipööre” , Luunja Keskkool, Melliste Kool ja  Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool" Ühisprojekti juhtisid Tea Hermann ja Meeri Sellik. Koordinaatoriteks koolides olid Annika Apuhtin, Britta Sims, Eliise Joonas ja Rainer Lanemann.

Kooliaasta lõpetamine 13.06.23

Ja ongi läbi see kasvamist täis kooliaasta. Uued klassiruumid, uued õpetajad ja ka ootamatult palju uusi õpilasi, kõik on nüüd juba omad ja armsad. Aitäh igaühele selle koos kasvamise eest! Ilusat suve! Galerii: https://drive.google.com/drive/folders/1kl62TCwdzQx-gZnlDbX_C1LNWMDL3Gd1?usp=sharing

8.kl koostatud vestluskaardid

Mis juhtub, kui sotsiaalpedagoog saab võimaluse ajutiselt informaatika tunde anda? No ta jääb ikka sotsiaalsete teemadega tegelema, ei tule oma mullist välja:) Vesteldes noortega selgub tihti, et nad tunnevad end üksikuna, nad tahavad väga olla kontaktis nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega. Aga mida rääkida? Mida küsida ja mis küsimusi võiksid teised nendelt küsida? Leidsime koos 8.kl õpilasetga, et vestluskaardid aitaksid vestlust arendada. Klassis moodustati 3 töörühma, iga töörühm sai endale alateema, mis teemal vestluskaarte teha. 1) Mida tahaksid, et sõbrad sinult küsiksid? 2)Mida tahad, et täiskasvanud sinult küsiksid? 3)Mida tahad ise täiskasvanutelt küsida? Õpilaste ülesanne oli uurida teiste eakaaslaste arvamusi, mis küsimused on olulised igas alateemas. Info kogumiseks kasutati erinevaid meetodeid - suuline küsitlus, Google Forms, e-kool, sotsiaalmeedia, ajurünnak jne. Valiti välja igast alalõigust 30 küsimust, kujundati kaardi põhjad Canva keskkonnas ning valmistati ette

Kunstisaalis, kunstisaalis...

Seda, et Melliste Koolis saab kunsti nautida, teatakse juba aastaid. Ja kunstihuvi on lisaks kunstitundidele veel nii palju, et see ei mahu ühte kunstiringi äragi. Sel õppeaastal töötas majas 2 kunstiringi. Andekas Jaana Kivi-Saks juhendas oma maaliringi lapsi avastama kunstimaailma, lustima selles ja julgustas leidma kunstnikku endas. Maaliringi kõige värskem näitus Portree on üleval meie kooli söökla koridoris ja püüab igati pilke. Aitäh, õpilased! Aitäh, õpetaja Jaana! Autorid Katariina ja Kirke Autor Savannah Autorid Marta ja Kärt

Mine rappa! ehk kuidas Melliste kooli III kooliastme õpilased Luhasool tarkust taga nõudsid.

Neljapäev, 1.juuni, oli meie kooli 7.-8.klassi õpilaste jaoks mitmekülgselt hariv. Ilmataadiga oli kokkulepe saavutatud ja õppematkaks väga head tingimused olemas. Kahetunnine bussisõit viis Võrumaale Luhasoo õpperajale. Matka käigus läbiti vilunud matkajuhi juhendamisel soo, siirdesoo ja raba. Peatused tehti rabasaartel ja Mustjärve ääres, kus mõõdeti temperatuuri rabajärves (+18) ja soomättas (+11). Õpiti tundma ja määrama sootaimestikku, loomastikku, arutleti keskonnaalastel teemadel. Muuhulgas saadi head infot lindude määramise äpi osas, mille abil sai koheselt kohalikke, rabas pesitsevaid, linnuliike määratletud. Koju võeti kaasa rõõm kordaläinud matkast ja päevast. Rabas on ilus - tupp villpea meri Huvi kuulamas, avastamas ja kaasa rääkimas Murakas kasvufaasis Ligi 100aastased männid rabas Kaunis Mustjärv

Liikumisaasta kevadpidu

Liikumisaasta alguses tuli meie muusikaõpetaja Kaiele mõte, et võiks seekord teha tantsulise kevadpeo. Mõtet toetasid ka teised õpetajad ning tuligi üks äge ja hoogne kevadpidu. Aitäh kõigile juhendajatele - õpetaja Kaie, Tiina, Pille, Anneli, Saima, Kaidi, Mare, Kristin, Krista, Marju, Taisi ja Brita. Suur tänu ka kaunistus- ja koristusmeeskonnale ning debüüti teinud helimeeestele - Kaspar ja Romet. Tänud kõikidele lastele ja nende vanematele. Tänu iga naeratuse eest! Pilte saab vaada siit: https://drive.google.com/drive/folders/1ml2txRdPMF9mF9evdDLMvC4NKbrHb-dp?usp=sharing

Meie kummardus!

Emadepäeva orienteerumine Melliste Koolis

 Emadepäeva tähistati Melliste Koolis 11.mail. Inspiratsiooni ürituse korraldamiseks saadi "Liikumisaasta 2023." Nimelt oli orienteerumine kooli ümber ja lisaks pidi täitma BINGO alusel olevaid ülesandeid. Orienteerumispunkte oli kokku 9. Ülesanded olid erinevad, nt pidi  palli viskama, enda nime kirjutama või porgandit sööma. Taas võttis üritusest osa üle 100 inimesi. Kõik pered otsustasid täismängu kasuks ehk täita kõik ülesanded. Tagasisidena anti teada, et üritus oli väga tore. Ülesannetega said kõik hakkama. Kindlasti soosis vahvat päeva imeline ilm. Aga mitu akent on koolimajal?  Kaunist emadepäeva! Melliste Kooli õpetajad

X Tartumaa lasteaedade etlemiskonkurss "Eesti keele kaunis kõla"

Selle aasta etlemiskonkurss toimus 25.aprillil, seda juba kümnendat korda. Kokku oli esinejaid 24 last 13st lasteaiast. Osalejaid tervitasid abivallavanem Tõnu Muru ja Melliste Kooli õppealajuhataja Anneli Kadai. Kohal oli ka Mõmmi (õpetaja Marju Laanemäe) koos oma Mõmmi-Beebiga. Lapsi kuulasid hoolsalt oma ala asjatundjad: Ädu Neemre, Anne-Mai Tevahi, Priit Strandberg ja Karmen Saar. Hindamine toimus kahes vanusegrupis: 5-6 aastased lapsed ja 6-7 aastased lapsed. Žürii valis välja 3 tublimat luuletuse esitajat mõlemast vanusegrupist ning andis välja ka eripreemiaid. Meie lasteaeda esindasid Keili ja Andri Päikesejänkude rühmast. Mõlemad said eripreemiad. Palju õnne! Tänan kõiki noori etlejaid, nende juhendajaid, kuulajaid, züriiliikmeid ja neid, kes olid abiks ürituse korraldamisel. Marju Laanemäe, ürituse korraldaja.

Edukas Vabariiklik Rahvaspordipäev

 Taaskord said Melliste Kooli õpilased näidata oma nutikust ja kiirust. 12. aprillil toimus matemaatika võistluse Nutispordi Vabariiklik Rahvaspordipäev , kuhu pääsesid eeletappide 30 parimat. Meie koolist lunastasid pääsu kaks 1. klassi õpilast Aaron Nuusberg ja Adeele Teresk.  Aaron saavutas auväärse 1. koha  🏆 ja Adeele tubli 18. koha. 🎉 Õpilased olid super tublid!  Annika Apuhtin Aaron Nuusberg 1. koht Adeele ülesandeid lahendamas Aaron ülesandeid lahendamas
 Tartumaa Laululaps 12.04. toimus piirkondlik lauluvõistlus „Tartumaa laululaps“ Kastre valla eelvoor Priiuse Seltsimajas. I-vanusegrupis (3-7 a) laulis kokku 17 last. Osales ka Melliste Lasteaia 5-aastane laululaps Marten Ploom. Marten on imelise häälega ja imelise lauluoskusega poiss, kes püüab kinni kõik muusikahelid, olgu nad madalad või kõrged. Marteni esinemine oli suurepärane! Soovime Martenile edaspidiseks ikka helisevat häält ja palju laululusti! Aitäh, Martenile ja tema toetavale perele. Õpetaja Kaie
 Maakondlik 1.-3. klasside jutuvõistlus "Hüva leili!"  Julgete ja hakkajate kuldsuude võistlus toimus 13. aprillil Tabivere Põhikoolis. Seekord jutud puhtusest, pesemisest, saunatamisest.  Marten saavutas oma vanuserühmas III koha. Palju õnne!

Nutispordi finaalvõistlus

Reedel, 24.märtsil toimus Elva Gümnaasium  Nutispordi Tartumaa finaal. Melliste Koolist ragistasid finaalis ajusid ja pakkusid teistele konkurentsi Jasper Sööt 1.kl ja Lilian Vigel 7.kl. Õpilased olid väga tublid juba pääsuga Tartumaa finaali, aga skoorisid korralikult ka finaalvõistlusel. Kiitus õpilastele, õpetajatele ja vanematele!

Ülelasteaialine etlemiskonkurss "Eesti keele kaunis kõla"

Tänase emakeelepäeva puhul toimus Melliste Kooli lasteaias traditsiooniline etlemiskonkurss "Eesti keele kaunis kõla". Lapsed oli vaeva näinud ning ilusad luuletused selgeks õppinud. Žüriil, milles olid Melliste raamatukogu esindaja Ülle, Melliste Kooli sotsiaalpedagoog Janika ja tulevase 1. klassi õpetaja Silva, oli keeruline ülesanne valida välja parimad esitlused. Aga nad said hakkama!  Eripreemiad said:  Andra Stelle Juhanson, selge ja puhta diktsiooni eest. Lisella Rein, julguse kogumise eest.  Maribel Koor, julge abi küsimise eest. Kristina Bezruchko, üllatamise eest.   5-6 aastaste vanuserühm: I koht Keili Tammemägi  II koht Gregor Roonurm  III koht Jessica Vaga  6-7 aastaste vanuserühm:  I koht Andri Haljasmäe  II koht Renor Villmann  III koht Uku Paabut  Vanuserühmade võitjad Andri ja Keili esindavad lasteaeda 25. aprillil  2023 Melliste Spordihoones toimuval Tartumaa lasteaedade etlemiskonkursil.  Palju õnne võitjatele! Palju õnne kõikidele esinejatele! Korraldajad